วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็ก
วันที่ 29/05/2019 เวลา 14:09 น. (105)
  ประชุมรับนโยบายจากท่าน อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:16 น. (423)
  กลุ่มบริหารงานการเงินร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:17 น. (376)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1
วันที่ 08/02/2018
เวลา 11:46 น. (587)
 
 โปรดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ วันที่ 08/02/2018 (472)