ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ผู้ปฎิบัติงานพัสดุโรงเรียน
วันที่ 02/12/2017 เวลา 13:59 น. (203)
  ประชุมรับนโยบายจากท่าน อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:16 น. (62)
  กลุ่มบริหารงานการเงินร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:17 น. (50)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1
วันที่ 08/02/2018
เวลา 11:46 น. (211)
 
 โปรดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ วันที่ 08/02/2018 (162)