วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็ก
วันที่ 29/05/2019 เวลา 14:09 น. (66)
  12 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร
วันที่ 13/08/2019
เวลา 16:26 น. (3)
  ประชุมรับนโยบายจากท่าน อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:16 น. (392)
  กลุ่มบริหารงานการเงินร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:17 น. (347)
 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1  วันที่ 08/02/2018 (549)
 โปรดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ วันที่ 08/02/2018 (449)