นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ณ ห้องประชุมศิริภัสสร สพป
วันที่ 02/01/2020 เวลา 15:00 น. (124)
  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมศิริภัสสร สำนักงานเขตพื้นที่
วันที่ 24/12/2019
เวลา 10:00 น. (86)
  ประชุมรับนโยบายจากท่าน อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:16 น. (602)
  กลุ่มบริหารงานการเงินร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 04/05/2018
เวลา 14:17 น. (540)
 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต 1  วันที่ 08/02/2018 (844)
 โปรดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ วันที่ 08/02/2018 (622)