เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
  เรื่อง แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ผ่านระบบ e-GP

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/03/2018 เวลา  : 11:08 น. โดย  : ชลฤดี สวนนันท์
โหลด1 : 2003181108TYRL71DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save