เรียน ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
  เรื่อง วิธีการเข้าใช้ สลิปเงินเดือน ของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.น่าน เขต 1

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 15/02/2018 เวลา  : 13:48 น. โดย  :
โหลด1 : 1502181348TLG7D1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save