เรียน 
  เรื่อง 

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/02/2020 เวลา  : 03:35 น. โดย  :
โหลด1 : 0310191009TPO9D1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save