Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 61664 View view 3.95.139.100 rss feed
 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา
รอง ผอ.สพป.น่าน 1
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของเรา
 
 facebook google+ twiter rss 
  ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
  ประมวลภาพกิจกรรม
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม/เอกสาร
 
 องค์ความรู้ (KM)

แนวทางการนําหลักประกันสัญญามาใช กรณีผูรับจางเพิกเฉยไมเขาซอมแซมภายในระยะเวลารับประกัน (502)

คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา (600)

เงินบริจาค (449)
ผูัอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน

 03/10/2019  10:10 น. ( 79)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
แนวปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา

 22/07/2019  11:19 น. ( 95)
ผู้รับบำนาญ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป

 30/06/2019  17:52 น. ( 108)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

 21/02/2019  16:01 น. ( 182)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

 16/05/2018  16:50 น. ( 450)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ผ่านระบบ e-GP

 20/03/2018  11:08 น. ( 686)
  อัลบั้มภาพ


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย

 02/01/2020 :  14:52 น.


ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562

 24/12/2019 :  10:03 น.


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.ปี2561

 14/07/2018 :  08:27 น.


ประชุมรับนโยบายจากนายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

 04/05/2018 :  14:14 น.


กลุ่มบริหารงานการเงินร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

 04/05/2018 :  14:01 น.


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.จันทบุรี เขต1

 07/02/2018 :  16:19 น.


โครงการพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

 02/02/2018 :  13:02 น.


ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัสดุ

 02/12/2017 :  13:50 น.
  อัลบั้มวิดีโอ


การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชนสำหรับผู้มีสิทธิเบิกกับกรมบัญชีกลาง

 17/05/2018


วิดีทัศน์แนะนำ กบข. ปี2560

 02/12/2017


การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e GP

 02/12/2017


วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e Bidding สำหรับส่วนราชการ

 02/12/2017


พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2554 ฉบับนักเรียน

 22/04/2015


รู้จักกับภาษา HTML ตอนที่ 1

 22/04/2015


วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์

 22/04/2015


หนังสั้นเรื่องภารกิจมะหมา หนังสั้นฝีมือเด็กประถม

 22/04/2015
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เบอร์โทรติดต่อ  054-771713,Fax 054-710253
ติดต่อผู้ดูแล www.nkinfoweb.org
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo