เข้าสู่เว็บไซต์  สลิปเงินเดือน   budget system

>>แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สพป.น่าน เขต 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
พัฒนาโดย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.น่าน 1 และนายวุฒิชัย โลนันท์ ครู ร.ร.บ้านศรีนาม่าน