เข้าสู่เว็บไซต์  สลิปเงินเดือน   budget system

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
พัฒนาโดย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.น่าน 1 และนายวุฒิชัย โลนันท์ ครู ร.ร.บ้านศรีนาม่าน